#អចលនទ្រព្យកម្ពុជា

Articles by Tag អចលនទ្រព្យកម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងពិចារណាបង្កើតឱ្យមានច្បាប់កំណត់ចំនួនទិញអចលនទ្រព្យរបស់អតិថិជន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នៅកម្ពុជាពុំទាន់មានច្បាប់ណាមួយហាមឃាត់មិនឱ្យនរណាម្នាក់អាចទិញផ្ទះច្រើនល្វែង ឬច្រើនកន្លែងនៅឡើយទេ ដែលកត្តានេះបានបើកផ្លូវឱ្យអ្នកមានធនធានមួយចំនួនអាចទិញផ្ទះ ឬជាដីជាច្រើនកន្លែងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ។ សម្រាប់អ្នកមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ការទិញផ្ទះ ឬដីមិនចោទជាបញ្ហានោះទេ តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះ គឺការទិញផ្ទះបង់រំលស់សម្រាប់រស់នៅ ឬទុកលក់យកចំណេញ ដ្បិតករណីនេះអាចបង្កជាបញ្ហាវិវាទរវាងអ្នកទិញ និងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ ក្រោយអ្នកទិញជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច។