#អេស ស៊ី ជី (SCG) ប្រារព្ធខួប ៣០ ឆ្នាំ

Articles by Tag អេស ស៊ី ជី (SCG) ប្រារព្ធខួប ៣០ ឆ្នាំ

អេសស៊ីជី(SCG)ប្រារព្ធខួប ៣០ ឆ្នាំ នៃដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អេសស៊ីជី (SCG) ជាក្រុមហ៊ុនពហុសាជីវកម្មឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន បានប្រារព្ធខួបទី ៣០ របស់ខ្លួន នៃដំណើរការអាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងបន្តរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាថែមទៀត។