#អគារ Gold Tower

Articles by Tag អគារ Gold Tower

អគារ Gold Tower 42 ជាន់ ប្រកាស​សាងសង់​បន្ត​ទៀត​ហើយ! លើក​​នេះ​ហាក់​​មាន​​ពន្លឺ​ជាង​រាល់​ដង!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
អគារ Gold Tower 42 ដែល​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​អគារ​សាង់សង់​យូរ​ជាង​គេ​នៅ​កម្ពុជា និង​ធ្លាប់​បាន​ប្រកាស​សាងសង់​បន្ត​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត តែមិន​ឃើញ​សាងសង់​នោះ ឥឡូវ​នេះ បាន​ប្រកាស​សា​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត​ថា​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​សាងសង់​ឡើង​វិញ​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​ក្រោយ ហើយ​គ្រោង​នឹង​បញ្ចប់​ឲ្យ​បាន​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​ខាង​មុខ។