#អ្នកនាំចេញផ្លែឈើដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិក

Articles by Tag អ្នកនាំចេញផ្លែឈើដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិក

តើវៀតណាមមានសក្ដានុពល និងឧបសគ្គអ្វីខ្លះក្នុងការធ្វើជាអ្នកនាំចេញផ្លែឈើដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិក?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា ទីផ្សារអាមេរិកនៅតែបើកចំហច្រើនសម្រាប់ឱ្យផ្លែឈើវៀតណាមពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍទីផ្សារនៅទីនោះ ដោយសារតែមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ដ៏ធំមួយប្រកបដោយភាពចម្រុះ។ តើប្រទេសវៀតណាមមាន សក្ដានុពល និងឧបសគ្គអ្វីខ្លះ នៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកនាំចេញផ្លែឈើដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ?