#អ្នកវិនិយោគជប៉ុន

Articles by Tag អ្នកវិនិយោគជប៉ុន

ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា និងជប៉ុនសរុបជាង៥០ក្រុមហ៊ុន ជួបគ្នាស្វែងរកឱកាសវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម

ដោយ​ ខន ណារី
លោក Takahashi Fumiaki ប្រធានសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា (JCA) បានដឹកនាំអ្នកវិនិយោគជប៉ុន ចំនួន ២៤ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីជួបជុំគ្នាដោះដូរគំនិតយោបល់ជាមួយក្រុមអ្នកពាណិជ្ជករ និងវិនិយោគិនកម្ពុជាជិត៣០ក្រុមហ៊ុន ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគបន្ថែមនៅកម្ពុជា នៅគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមស្ទុះងើបឡើងវិញជាបណ្ដើរៗពីវិបត្តិកូវីដ១៩។ ការជួបជុំនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលធនាគារ អេស៊ីលីដា កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២។