#រាជរដ្ឋាភិបាល​ថៃ

Articles by Tag រាជរដ្ឋាភិបាល​ថៃ

ធនាគារកណ្ដាលរបស់ថៃ៖ គ្មានការណែនាំឲ្យកាត់បន្ថយបំណុលពលរដ្ឋនោះឡើយ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ធនាគារកណ្ដាលរបស់ថៃ បានចេញមុខប្រកាសកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះថា ខ្លួនមិនបានណែនាំ ធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗឲ្យមានការកាត់បន្ថយបំណុលរបស់ពលរដ្ឋដែលជាកូនបំណុលរបស់ខ្លួននោះឡើយ ប៉ុន្ដែ ធនាគាកណ្ដាលគ្រាន់តែបានណែនាំឲ្យមានការរៀបចំបំណុលឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះ។ ធនាគារកណ្ដាលរបស់ថៃ ការចេញមុខមកបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះ គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការយល់ច្រំឡំថា រដ្ឋាភិបាលថៃមានវិធានការជួយកាត់បន្ថយបំណុលរបស់ពលរដ្ឋ ខណៈសមាគមធនាគារថៃ បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជុំវិញសារចរណែនាំនេះផងដែរ។