#រោគសញ្ញា

Articles by Tag រោគសញ្ញា

ជំងឺដុំពកស្បែកគោ ក្របីបន្ដឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅកម្ពុជា ខណៈការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងបន្ដធ្វើយ៉ាងសកម្ម

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងថា ជំងឺដុំពកស្បែកគោ ក្របី កំពុងបន្តរីករាលដាលឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំង ដែលបានធ្វើឱ្យសត្វគោ ក្របី របស់កសិករជាង ៣ម៉ឺនក្បាលហើយ បានកើតជំងឺនេះ។ ការរីករាលដាលឆ្លងនៃជំងឺដុំពកស្បែកលើសត្វគោ ក្របី កំពុងក្លាយជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ ពីសំណាក់ក្រសួងកសិកម្ម និង ក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វគោ ក្របី។