#រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាម

Articles by Tag រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាម

ហេតុអ្វីរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមប្រឈមមុខនឹងការបិទ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមកំពុងប្រឈមមុខនឹងខ្វះលទ្ធភាពសងបំណុលនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខ។ ស្ថានភាពនេះបង្កើនលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើឲ្យរោងចក្រទាំងនោះ នឹងត្រូវបិទទ្វារ ខណៈដែលកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីនាំរដ្ឋាភិបាលឱ្យចូលរួមក្នុងផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅតែជាប់គាំង។