#របាយការណ៍២ថ្ងៃនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍

Articles by Tag របាយការណ៍២ថ្ងៃនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍

ស្នងការនគរបាលរាជធានី៖ អ្នកអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាព និងអត់ពាក់ខ្សែក្រវាត់ មានករណីផាកច្រើនជាងគេ

ដោយ​ ហំ ផានិត
តាមលទ្ធផលនៃការអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រយ:ពេល០២ថ្ងៃកន្លងមកនេះ ( ថ្ងៃទី០១ និង ទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ) បានបង្ហាញថា ក្នុងចំណោមបទល្មើសទាំង៦ករណីសម្រាប់ម៉ូតូ ការដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺមានច្រើនជាងគេ គឺចំនួន ១.០៥១គ្រឿង ខណៈដែលរថយន្តវិញ កើតមានបទល្មើសអត់ពាក់ខ្សែក្រវាត់ច្រើនជាងគេ គឺចំនួន ៨២គ្រឿង ក្នុងចំណោមបទល្មើសទាំង ១០ករណី។