#ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង

Articles by Tag ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារណការអះអាងថា ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េអាចនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២៤

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
គម្រោងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េពីផ្សារចាស់ទៅជ្រោយចង្វារបន្តទៅអរិយក្សត្រកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាបច្ចេកទេស។ បើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសចំនួន១២បានដាក់ពាក្យមកក្រសួង ដើម្បីស្នើសុំផ្តល់ប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើគម្រោងមួយនេះ ប៉ុន្ដែភាគីកូរ៉េបានជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនចំនួន៥ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលសិក្សាបន្ត ដើម្បីជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុន១ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ។