#សភាអឺរ៉ុប

Articles by Tag សភាអឺរ៉ុប

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាល៖ កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចហើយ ទោះបីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រូវព្យួរទាំងស្រុងក្ដី

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
សភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា បានអនុម័តលើញត្តិមួយស្តីពីដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជា ហើយក្នុងញត្តិនោះក៏បាននិយាយពាក់ព័ន្ធការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសព្វមុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ ឬហៅកាត់ថា EBA របស់កម្ពុជាផងដែរ។ សភាអឺរ៉ុប បានស្នើឲ្យគណៈកម្មការជំនាញប្រើប្រាស់គ្រប់យន្តការ រួមទាំងការព្យួរ EBA ទាំងស្រុង និងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗលើកម្ពុជា បើអ្នកសង្កេតការណ៍រកឃើញភស្តុតាង ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់នៅពេលខាងមុខមានភាពមិនប្រក្រតីមិនត្រឹមត្រូវនោះ។