#សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនស្ទុះងើបតិចតួចពីវិបត្តិកូវីដ១៩

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនស្ទុះងើបតិចតួចពីវិបត្តិកូវីដ១៩

សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនកើនយឺតជាងការរំពឹងទុកនៅត្រីមាសទី២ឆ្នាំនេះ, តើមកពីហេតុអ្វី?

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ទិន្នន័យថ្មីចុងក្រោយបានបង្ហាញនៅថ្ងៃចន្ទទី១៥សីហាថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានស្ទុះងើបឡើងវិញក្នុងល្បឿនយឺតជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងត្រីមាសទីពីរឆ្នាំ២០២២នេះ ពោលគឺជាការងើបឡើងដ៏យឺតមួយ ពីការធ្លាក់ចុះដែលបណ្តាលមកពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩កន្លងមក។