#សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ី - ទណ្ឌកម្ម

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ី - ទណ្ឌកម្ម

តើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ី បានងើបចេញពីទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាខ្លះ?

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
តើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ី បានងើបចេញពីទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាខ្លះ? វិស័យសំខាន់ៗ ដែលជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពននៃវិបត្តិ ហើយក្នុងករណីខ្លះវាបានស្ទុះងើបឡើងវិញទាំងស្រុងពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក បន្ទាប់ពីសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែន។