#សេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ២០២៣

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ២០២៣

កត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យប្រធាន IMF ព្រមានថា សេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២៣នេះ នឹងយ៉ាប់យ៉ឺនជាងឆ្នាំមុនទៅទៀត?

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ចូលដល់ឆ្នាំថ្មីមិនបាន២ថ្ងៃស្រួលបួលផង ប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានចេញមុខមកព្រមានជាថ្មីទៀតថា ឆ្នាំ២០២៣នេះ សេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងឆ្នាំចាស់ទៅទៀត ដោយសារតែប្រទេសដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចសកលដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក តំបន់អឺរុប និងប្រទេសចិន សុទ្ធតែកំពុងជួបនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានកំណើនយឺត និងទន់ខ្សោយ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារពព័ត៌មានរ៉យទ័រ។