#សេដ្ឋកិច្ចថៃ

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចថៃ

តើមានកត្តាអ្វីខ្លះធ្វើឱ្យកំណើនផលិលផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ថៃ កើនយឺតជាងការរំពឹងទុក?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជាតិរបស់ថៃ បានលើកឡើងថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃ បានបន្តធ្លាក់ចុះនៅត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ ដោយបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមកំណើន១,៥% ដោយសារការនាំចេញបានធ្លាក់ចុះ។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅត្រីមាសទី៣ បានបន្តធ្លាក់ចុះពីអត្រាជិត២% នៅក្នុងត្រីមាសខែមេសា ដល់ខែមិថុនា ពោលគឺបានធ្លាក់ចុះតិចជាងការព្យាករជាមធ្យមថា នឹងមានអត្រា២,៤%នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលរៀបចំដោយសារព័ត៌ធំមួយ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំៗជាច្រើន។