#​សេវា​ឌី​ជី​ថ​ល

Articles by Tag ​សេវា​ឌី​ជី​ថ​ល

មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យតម្លៃ១លានដុល្លារ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ដែលក្រសួងបានវិនិយោគដោយប្រើប្រាស់ថវិកាផ្ទាល់ប្រហែល ១លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានសម្រេចសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា។