#សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាន

Articles by Tag សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាន

អ្នករាយការណ៍ពិសេស អង្គការសហប្រជាជាតិ អំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
លោកស្រី រ៉ូណា ស្ម៊ីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ឲ្យផ្តល់លំហរបន្ថែមទៀតសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ និងស្នើឲ្យមានការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរនាក់ផងដែរ។