#សៀវភៅអូបាម៉ា

Articles by Tag សៀវភៅអូបាម៉ា

សៀភៅរបស់លោក អូបាម៉ា ជាប់ជាសៀវភៅលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេបំផុតជិត៩០ម៉ឺនក្បាល នៅថ្ងៃបើកលក់ដំបូង!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
សៀវភៅរបស់លោក អូបាម៉ា អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដែលមានចំណងជើងថា A Promised Land ដែលសសេររៀបរាប់ពីជីវិតអាជីពការងារ និងបទពិសោធន៍របស់លោកជាច្រើនឆ្នាំនោះ បានលក់ដាច់ដល់ទៅជាង ៨៨៧.០០០ ក្បាលក្នុងរយៈពេល ត្រឹមតែមួយថ្ងៃបើកលក់ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ ហើយវាបានធ្វើឲ្យសៀវភៅនេះ បានក្លាយជាសៀវភៅដែលមានការលក់ដាច់ខ្លាំងជាងសៀវភៅណាណាទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃបើកលក់ដំបូង។