#សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា

Articles by Tag សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច ចុះអនុស្សរណៈនឹងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញការយល់ដឹងអំពីវិស័យបរធនបាលកិច្ច

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
និយ័តករបរធន-បាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) ស្ដីពី «កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងជំរុញការចូលរួមក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ។ ដោយកម្មវិធីនេះ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៦ សីហា ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា អគ្គនាយក នៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច និង លោក ស៊ាង សុបញ្ញា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា។