#សំណល់រ៉ែមាស

Articles by Tag សំណល់រ៉ែមាស

កាកសំណល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក្លាយជារបស់មានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានធនធានធម្មជាតិតិចតួច ប៉ុន្តែជប៉ុនកំពុងតែប្រើធនាគារខួរក្បាល ដើម្បីជីករកកំណប់រ៉ែដ៏មហាសាលពីកាកសំណល់សំរាមអេឡិចត្រូនិកនៅតាមទីក្រុង។ តាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជំនាញការជប៉ុន បានឲ្យដឹងថា កំណប់រ៉ែមាស គឺមាននៅគ្រប់របស់អេឡិចត្រូនិក សូម្បីតែនៅលើទូរសព្ទដែលខូចៗក៏មានមាសនៅក្នុងនោះដែរ ។