#សម្រេចការសាងសង់បាន៧០%

Articles by Tag សម្រេចការសាងសង់បាន៧០%

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ រំពឹងសម្រេចការសាងសង់បាន៧០% នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពកំណត់យកឈ្មោះ «អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ»ជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មី ដែលកំពុងសម្រុកការសាងសង់យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ។ បើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល គិតត្រឹមដំណាច់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះសម្រេចការសាងសង់បានជិត៥០% ជាមួយក្តីរំពឹងនឹងសម្រេចបាន៧០%នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះ។