#ថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩

Articles by Tag ថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩

ក្រុមហ៊ុន Merck នឹងនាំយកថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅដើមឆ្នាំ ២០២២ខាងមុខ!

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ -១៩ ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Merck របស់អាមេរិក បង្កើនក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺកូវីដ ១៩ សម្រាប់អ្នកមិនបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែលអាចជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេឲ្យប្រសើរឡើង និងជាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាដើម។