#តម្លៃ​

Articles by Tag តម្លៃ​

មានហេតុផលសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដែលជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងឆៅបន្ដងើបឡើងជាថ្មីទៀត ខណៈលុយដុល្លារកំពុងធ្លាក់ថ្លៃ?

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
តើមានហេតុផលសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដែលជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងឆៅបន្ដងើបឡើងជាថ្មីទៀត ខណៈលុយដុល្លារកំពុងធ្លាក់ថ្លៃ? តម្លៃប្រេងពិភពលោកបានបន្ដកើនឡើងថែមទៀតនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះ នៅគ្រាដែលលុយដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ថ្លៃ ក្នុងពេលដែលប្រទេសនានាបានបង្ហាញពីភាពធន់របស់ខ្លួនក្នុងការទប់ទល់កូវីដ១៩បំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង ដោយមិនឈានទៅដល់ការបិទខ្ទប់ប្រទេសឡើងវិញ។