#តម្លៃលោហៈធាតុមានហាក់ហក់ឡើងថ្លៃកាន់តែខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០២៣

Articles by Tag តម្លៃលោហៈធាតុមានហាក់ហក់ឡើងថ្លៃកាន់តែខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០២៣

តម្លៃលោហៈធាតុមានតម្លៃដូចជាមាស និងប្រាក់ ត្រូវបានព្យាករថា នឹងហក់ឡើងថ្លៃកាន់តែខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០២៣

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
តម្លៃលោហៈធាតុមានតម្លៃដូចជា មាស និងប្រាក់ ត្រូវបានអ្នកជំនាញអះអាងថា នឹងមានតម្លៃកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ២០២៣នេះ។ កើនឡើង ក៏ដោយសារតែមានសម្ពាធអតិផរណាកំពុងបន្ដ និងការកើនឡើងនៃហានិភ័យដែលអាចមានការបរាជ័យកើតឡើង សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិក ចំពោះបញ្ហាប្រាក់កម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលកំពុងមានដល់កម្រិតពិដានកំណត់ទៅហើយនោះ។ នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍មួយដោយសារព័ត៌មាន Fox News។