#ដោះមីន

Articles by Tag ដោះមីន

អ៊ីស្រាអែល​ខ្លាំង​ខាង​យោធា​ តែ​ខ្វះ​កម្លាំង​ដោះមីន រហូត​ដល់​យក​ពី​ស្រុក​ខ្មែរ?

ដោយ​ ថៃ សុធា
ប្រទេស​អ៊ីស្រាអែល​ជា​សម្ព័ន្ធ​មិត្រ​ដ៏​ជិត​ស្និទ្ធ​របស់​មហាអំណាច​យោធា​អាមេរិក។ ដោយសារ​មាន​ការគាំទ្រ​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក អ៊ីស្រាអែល​មាន​ឥទ្ធិពល​យោធា​ខ្លាំង​សម្បើម​នៅ​ក្នុង​តំបន់​របស់​ខ្លួន។ ប៉ុន្តែ ដូច​ពាក្យ​ចាស់ថា សេដ្ឋី​គង់​ខ្វះ​អម្បែង ! ឥឡូវនេះ អ៊ីស្រាអែល​ជួយ​ក្រុម​ដោះមីន និង​សុនខ​ហិត​មីន ពី​កម្ពុជា ដើម្បី​ទៅ​ធ្វើការដោះ​មីន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​របស់​ខ្លួន។