#តួកគី

Articles by Tag តួកគី

អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ពន្យល់ហេតុផល ដែលកម្ពុជាគួរពង្រើកទីផ្សារបន្ថែមជាមួយតួកគី ដើម្បីពង្រីកច្រកចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន WolrdBridge Group អះអាងថា ក្រៅតែពីទីផ្សារសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ដូចជាប្រទេសចិនជាដើមនោះ កម្ពុជាគួរស្វែងរកទីផ្សារថ្មីៗបន្ថែមទៀត ដើម្បីជាឱកាសសម្រាប់ពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនបន្ថែម។ ជាក់ស្តែង អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី មើលឃើញថា កម្ពុជាគួរតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសតួកគីបន្ថែម ដើម្បីពង្រីកច្រកចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបផងដែរ។