#ឧស្សាហកម្មស្វាយចន្ទី

Articles by Tag ឧស្សាហកម្មស្វាយចន្ទី

អ្នកជំនាញអះអាងថា វិស័យឧស្សាហកម្មស្វាយចន្ទីត្រូវការទុនបង្វិល ៣០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជា បានអះអាងថា យ៉ាងហោចណាស់ ឧស្សាហកម្មស្វាយចន្ទីកម្ពុជា ត្រូវការដើមទុនបង្វិលប្រមាណ ៣០០ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ទើបអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការគាំទ្រដល់ខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម និងកែច្នៃដំណាំសក្ដានុពលមួយនេះបាន។ ការអះអាងរបស់សមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជានេះ ធ្វើឡើង ស្របពេលដែលឧស្សាហកម្មស្វាយចន្ទី បច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្ពស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាល សំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសអធិរាជគ្រាប់ស្វាយចន្ទី។