#​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩

Articles by Tag ​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩

អាមេរិកឲ្យវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ទៅវៀតណាម ៤លានដូសបន្ថែមទៀត

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រទេសវៀតណាម នឹងទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ប្រភេទ Pfizer ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន ៤លានដូសបន្ថែមទៀត ដែលធ្វើឲ្យចំនួនវ៉ាក់សាំងសរុបដែលប្រទេសនេះ ទទួលបានពីអាមេរិកនឹងកើនដល់ជិត១៧លាន៦សែនដូសហើយ ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ន ក្រៅពីវ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិក វៀតណាមក៏មានវ៉ាក់សាំងជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នា សម្រាប់ចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន រួមទាំងវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនផងដែរ។