#វៀតណាម-កម្ពុជា

Articles by Tag វៀតណាម-កម្ពុជា

៤ខែ​ឆ្នាំនេះ វៀតណាម​បោះទុន​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា ២៦​លាន​ដុល្លារ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
តាមរបាយការណ៍ដដែល បានឲ្យដឹងទៀតថា ក្នុងរយៈពេល ៤ខែដើមឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករបស់វៀតណាម បានចាក់បញ្ចូលទុនវិនិយោគជាង ១២៩ លានដុល្លារអាមេរិក ទៅកាន់ ១៩ប្រទេស ដែលគិតជាគម្រោងវិនិយោគសរុបមាន ៣៤គម្រោង។ ក្នុងនោះ វៀតណាមបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសឡាវ មានចំនួនទុនវិនិយោគច្រើនជាងគេ ពោលគឺមានជាង ៨០លានដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មក គឺកម្ពុជាមានប្រមាណ ២៩លានដុល្លារអាមេរិក និងប្រទេសគុយបា មានប្រមាណ ២០លានដុល្លារអាមេរិក។