#វៀតណាមរំពឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច៨% នៅឆ្នាំ២០២២

Articles by Tag វៀតណាមរំពឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច៨% នៅឆ្នាំ២០២២

វៀតណាមរំពឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច៨% នៅឆ្នាំ២០២២ ជាកំណើនខ្ពស់បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រទេសវៀតណាម រំពឹងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ២០២២ នឹងកើនដល់ ៨% ដែលជាកំណើនខ្ពស់ជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ខណៈគិតត្រឹមនៅ៩ខែឆ្នាំនេះ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះ បានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេ១២ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ នេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យស្ថិតិទូទៅវៀតណាម។