#វិនិយោគអលចនទ្រព្យ

Articles by Tag វិនិយោគអលចនទ្រព្យ

ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ផ្តល់​គន្លឹះ​សំខាន់​ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​ចាញ់​បោក​ឈ្មួញ​អចលន​ទ្រព្យ​ទុច្ចរិត

ដោយ​ វណ្ណ វិចារ
ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ក្រុមហ៊ុន WorldBridge Group ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​សេដ្ឋី​អចលនទ្រព្យ​ល្បី​ឈ្មោះ​​​នៅ​កម្ពុជា លោក​ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី អះអាង​ថា វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា​នៅ​តែ​មាន​សញ្ញា​ល្អ។ ប៉ុន្តែ អ្នក​ទិញ​អចលនទ្រព្យ​តាមរយៈ​មធ្យោបាយ​បង់​រំលោះ​មួយ​ចំនួន កំពុង​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ។