#វិបត្តិជំងឺកូវិដ-១៩

Articles by Tag វិបត្តិជំងឺកូវិដ-១៩

ចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០កំពុងស្រពិចស្រពិល

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
វិបត្តិជំងឺកូវិដ-១៩ និងវិបត្តិសង្គ្រាមអូសបន្លាយនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កើតជាភាពមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូល។ បញ្ហានេះ ក៏កំពុងបង្កក្តីបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ផងដែរ។ តើកម្ពុជាអាចសម្រេចចក្ខុវិស័យនេះតាមពេលវេលាកំណត់បានឬទេ?