#វិបត្តិបំណុល

Articles by Tag វិបត្តិបំណុល

ការហក់ឡើងថ្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិក ធ្វើឱ្យឡាវ និងបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះនៅអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រឈមហានិភ័យធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិបំណុល

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការធ្លាក់ថ្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិក បានបង្កើនការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថា ប្រទេសឡាវ និងប្រទេសងាយរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិបំណុលធ្ងន់ធ្ងរ ដែលពិបាកនឹងរើខ្លួនរួច។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia។