#វិស័យ SME

Articles by Tag វិស័យ SME

អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យ SME ស្នើឲ្យរដ្ឋជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលទំនិញ ដែលខ្មែរអាចផលិតបាន

ដោយ​ ខន ណារី
ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា(SME) កត់សម្គាល់ឃើញថា នៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ វិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ និងបានរួមចំណែកកាន់តែសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះក្ដី នៅក្នុងខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្មរបស់វិស័យនេះ នៅតែជួបប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅឡើយទេ ដូចជាបញ្ហាខ្វះប្រភពទុន ខ្វះភាពប្រកួតប្រជែង និងលំហូរទំនិញពីទីផ្សារខាងក្រៅ។