#​វិស័យ​ដឹក​ជញ្ជូន​និង​ឡូ​ជី​ស្ទីក

Articles by Tag ​វិស័យ​ដឹក​ជញ្ជូន​និង​ឡូ​ជី​ស្ទីក

ក្រុមអ្នកជំនាញ និងអ្នកជំនួញធំៗអះអាងថា កម្ពុជានឹងបាត់បង់ភាពប្រកួតប្រជែង ប្រសិនបើតម្លៃដឹកជញ្ជូននៅតែថ្លៃជាងប្រទេសដទៃ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ក្រុមអ្នកជំនួញធំៗ និងអ្នកជំនាញ បានចាត់ទុកវិស័យដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដែលកម្ពុជាបាននិងកំពុងខិតខំអភិវឌ្ឍ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការស្រូបទាញការវិនិយោគ និងប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់។ ក្រុមអ្នកជំនួញ និងអ្នកជំនាញជឿជាក់ថា កម្ពុជានឹងបាត់បង់ភាពប្រកួតប្រជែង ប្រសិនបើវិស័យឡូជីស្ទីកនៅតែមានបន្ដមានតម្លៃខ្ពស់ និងស្មុគស្មាញជាងប្រទេសដទៃ។