#វិស័យឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

Articles by Tag វិស័យឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

កម្ពុជាត្រូវបន្ដពង្រឹងវិស័យឆ្អឹងខ្នងសំខាន់ចំនួន៤ ដើម្បីស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ខាងមុខ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមស្ដារនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ដល់ឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខនេះ កម្ពុជាត្រូវពង្រឹងនូវវិស័យចំនួន៤ ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅរយៈពេលជិត២ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។