#វិស័យធនាគារ

Articles by Tag វិស័យធនាគារ

តើមានកត្តារាំងស្ទះអ្វីខ្លះធ្វើឱ្យការបញ្ចេញឥណទានរបស់ធនាគារ SME សម្រាប់គាំទ្រវិស័យកែច្នៃស្វាយចន្ទីនៅមានកម្រិតតិចតួច?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការលើកកម្ពស់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដំណាំស្វាយចន្ទីកម្ពុជា ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) និងសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជា កាលពីពេលកន្លងទៅបានចាប់ដៃគ្នាក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកែច្នៃស្វាយចន្ទី ដើម្បីជំរុញការនាំចេញ។ ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារ SME ជូនអតិថិជន សម្រាប់គាំទ្រក្នុងវិស័យកែច្នៃស្វាយចន្ទី ទើបបញ្ចេញបានជិត៣លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។