#វិស័យសំណង់

Articles by Tag វិស័យសំណង់

តើសុខភាពក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា មានស្ថានភាពបែបណានៅពេលនេះ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការនាំចូលគ្រឿងសំណង់មកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជា ហាក់បង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានឡើងវិញ នៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ ពោលគឺការនាំចូលដែកមានកំណើន៣៨% និងស៊ីម៉ង់ត៍មានការកើនឡើង១៥%។ កំណើននៃការនាំចូលសម្ភារទាំងនេះ គឺបានបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមាននៃសំណង់ និងអចលនទ្រព្យរបស់កម្ពុជា ដែលបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដោយសារវិបត្តិកូវីដ-១៩ និងវិបត្តិសកលផ្សេងៗ។ តើអ្នកជំនាញមានការយល់ឃើញបែបណាចំពោះកំណើននាំចូលសម្ភារសំណង់ទាំងនេះ? តើវាបានបង្ហាញពីងើបឡើងវិញនៃវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា ឬយ៉ាងណា?