#វិស័យថាមពល

Articles by Tag វិស័យថាមពល

បើគ្មានការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសជិតខាង តើវិស័យថាមពលកម្ពុជាអាចជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គិសនីកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថា ការទិញលក់ថាមពលរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយវាជារឿងធម្មតាក្នុងវិស័យថាមពល ដ្បិតវាជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីផលចំណេញទៅវិញទៅមក។ ទោះបីថាមពលប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នមួយចំនួន កម្ពុជាបានទិញពីប្រទេសវៀតណាម ថៃ និងឡាវក៏ដោយ តែថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គិសនីកម្ពុជាអះអាងថា វាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខវិស័យថាមពលរបស់កម្ពុជានោះទេ។