#វិស័យដឹកជញ្ជូន

Articles by Tag វិស័យដឹកជញ្ជូន

តើមានកត្តាអ្វីជួយឱ្យប្រាក់ចំណេញរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកើនជិត៩% នៅត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបជាង២៣លានដុល្លារអាម៉េរិកនៅត្រីមាសទី៣ឆ្នាំ២០២៣ កើនឡើងជាង១១% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ កាលពីឆ្នាំ២០២២។ ជាមួយគ្នានេះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ដែលកំពង់ផែនេះ ទទួលបាននៅត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ ក៏មានការកើនឡើងដូចគ្នាដែរ ដោយមានចំនួនជាង៥លាន៣សែនដុល្លារ កើនឡើងជិត៩%។