#វិស័យដឹកជញ្ជូន

Articles by Tag វិស័យដឹកជញ្ជូន

តើមកទល់ពេលនេះតម្លៃដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីអាស៊ីទៅអឺរ៉ុប ដែលបានហក់ឡើងទ្វេដង មានការប្រែប្រួលយ៉ាងណា?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន បានវាយតម្លៃថា ស្ថានភាពវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជានៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤នេះ ហាក់បានបង្ហាញសញ្ញាណវិជ្ជមានគួរឱ្យកត់សម្គាល់ បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រុមអ្នកជំនាញ បានអះអាងថាថា ទោះបីការវាយប្រហារនៅសមុទ្រក្រហមបានជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ពិភពលោក និងបានឱ្យតម្លៃដឹកជញ្ជូនពីតំបន់អាស៊ីទៅអឺរ៉ុបកើនឡើងទ្វេដងក្តី ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់កម្ពុជានោះទេ។