#វិស័យឧស្សាហកម្ម

Articles by Tag វិស័យឧស្សាហកម្ម

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមពីឧស្សាហកម្មភេសជ្ជៈមានជាតិសុរានៅកម្ពុជា“ប្រកាសពីការប្តេជ្ញារួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌ពិសាគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវ”

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជា យើងប្តេជ្ញាក្នុងការលើកកម្ពស់ការពិសាគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង។ ខណៈដែលការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយ និងមិត្តភាព ក្លាយជាចំណែកមួយនៃជីវិតដ៏សម្បូរបែបរបស់មនុស្សពេញវ័យជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក យើងយល់ច្បាស់ និងជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសារៈសំខាន់នៃការទប់ស្កាត់ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក្នុងបរិមាណលើសលុបហួសកម្រិត ឬអាចបង្កជាហានិភ័យ។