#យានយន្ដ

Articles by Tag យានយន្ដ

តើរថយន្តមិនបានផ្ទេរកាត់ឈ្មោះនឹងត្រូវរងការផាកពិន័យដែរទេ?

ដោយ​ ហំ ផានិត
ក្រោយពីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយនីតីវិធីនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត(ការកាត់ឈ្មោះឡាន) មក មានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានសម្រុកទៅសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តនៅអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូន ព្រោះថាការបន្ធូរបន្ថយនីតិវិធីស្នើសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តនេះ នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅដំណាច់ខែមិថុនានេះហើយ។