វីដេអូ

VIDEO: សម្ភាសន៍​ជាមួយ​មេធំធនាគារ​ អេស៊ីលីដា អំពីសុខភាព​វិស័យ​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជា

622 views
ខណៈ​ដែល​ដំណាច់ឆ្នាំ​២០១៩​កាន់តែ​ជិត​ចូល​មក​ដល់ សារព័ត៌មាន ខេមបូណូមីស ថ្មីៗនេះ បាន​ជួប​សម្ភាស​ជាមួយ​លោក​បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ​នៃ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដែលជាធនាគារដ៏ធំមួយ​នៅកម្ពុជា ដើម្បី​សាកសួរ​អំពី​ស្ថានភាព​នៃវិស័យ​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ នៅឆ្នាំ​២០១៩​នេះ។