វីដេអូ

អ្នក​ភ្នំពេញ​ងាក​មក​ចូលចិត្ត​រស់នៅ​ក្នុង​បុរី​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើងៗ។ តើ​ហេតុ​អ្វី?

72 views
កំណើន​​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រមាណ ៧​ភាគរយ​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជិត​១​ទសវត្សរ៍​ចុង​ក្រោយ​នេះ បូករួម​នឹង​កំណើន​ប្រជាជន​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​និង​ចំនួន​គ្រួសារ​ដែល​មាន​ជីវភាព​មធ្យម​និង​លើ​មធ្យម ត្រូវ​គេ​មើល​ឃើញ​ថា​ ជាកត្តា​រុញ​ច្រាន​កំណើន​តម្រូវការ​លំនៅ​ដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​ក្រុង។