វីដេអូ

ភូមិកីឡដ្ឋាន វើលដ៏ប្រ៊ីដ ផ្ដល់​ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស​សម្រាប់ការទិញខុនដូ ក្នុង​ឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌនេះ!

87 views
ដំណឹងល្អ​ពី​គម្រោង ភូមិកីឡដ្ឋាន​ វើលដ៏ប្រ៊ីដ សម្រាប់​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌនេះ ! សម្រាប់​ការទិញ​ខុនដូ នឹងផ្ដល់​ការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ ៧០០០ពាន់ដុល្លារ ឬ​ស្មើ​នឹង​ ៨% រីឯ​សម្រាប់​ការទិញ​លំនៅដ្ឋាន​គ្រប់​ប្រភេទវិញ ក៏មាន​ការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ ៦% ផងដែរ ។