វីដេអូ

[Video] ចិញ្ចឹមទន្សាយ​លក់​រក​បាន​ចំណូល​ខ្ទង់​ពាន់​ដុល្លារ

398 views
នៅ​ភូមិ​ព្រែក​តាឡុង សង្កាត់​ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ មាន​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ទន្សាយ​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​មួយ ដែល​បាន​ដំណើរការ​អស់​រយៈពេល​១០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ។