វីដេអូ

Video: មុន​ទិញ​ខុនដូ ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ ៦ចំណុច!

1150 views
ការទិញខុនដូរ ក៏មិនខុសពីការទិញដីធ្លី ឬផ្ទះសម្បែងប៉ុន្មានឡើយ ពោល គឺទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុន ដើម្បីបញ្ចៀសបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយ។