#ដីធ្លី

Articles by Tag ដីធ្លី

ហេតុអ្វីអ្នកជំនាញធរណីជាតិ-អន្តរជាតិ សម្រុកចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ?

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ មានក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្ម និង វាយតម្លៃអចលនទ្រព្យទាំងជាតិនិង អន្តរជាតិ នាំគ្នាសម្រុកចុះបញ្ជីបើកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យថ្មីៗនៅកម្ពុជាជាច្រើន។ តើក្រុមហ៊ុនថ្មីៗទំាងអស់នោះពិតជាមានទំនុកចិត្តទៅលើវិស័យសំណង់ និង ទីផ្សារដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនៅកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងមែនទេ? រឺក៏មានទំនុកចិត្តទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ៧ភាគរយជារៀងរាល់ឆ្នាំ?