#វៀតណាម

Articles by Tag វៀតណាម

វៀតណាមនាំចេញឈើចេញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ ក្នុងពិភពលោក

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសនាំចេញឈើនាំមុខគេក្នុងអាស៊ាន និងស្ថិតនៅលំដាប់ទីពីរនៅអាស៊ីនិងទី ៥ នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងប៉ូឡូញ។នៅក្នុងឆ្នាំនេះវៀតណាមគ្រោងនឹងនាំចេញឈើ និងផលិតផលធ្វើពីឈើ នឹងកើន ៩ពាន់លាន​ដុល្លារអាមេរិក។