ចាន់ មង្គល

Articles by author ចាន់ មង្គល

តំណាងវិនិយោគិនជប៉ុន៖ វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា មានភាពអំណោយផលសម្រាប់ការវិនិយោគ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រធានសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា ដែលបានដឹកនាំ វិនិយោគិនជប៉ុនប្រមាណ ជិត​២០ ក្រុមហ៊ុនមកសិក្សាស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា នាពេលថ្មីៗនេះ បានអះអាងថា កម្ពុជាមានវិស័យជាច្រើនដែលទាក់ទាញចិត្តវិនិយោគិនជប៉ុន ដោយក្នុងនោះ គឺចាប់ផ្ដើមពីវិស័យកសិកម្មទៅ ដោយសារតែកម្ពុជាមានភាពអំណោយផលសម្រាប់ការផលិត និងកែច្នៃដើម្បីនាំចេញ។