ចាន់ មង្គល

Articles by author ចាន់ មង្គល

រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ ចេញមុខធានាតម្លៃស្រូវ៥ ប្រភេទជូនកសិករ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បានយល់ព្រមធានាលើតម្លៃស្រូវសម្រាប់កសិកររបស់ខ្លួន ចន្លោះពី ១០.០០០ ទៅ ១៥.០០០ បាត (ប្រមាណ ៣២៣ ដុល្លារ ទៅ៤៨៥ ដុល្លារ) ក្នុងមួយតោន ហើយការធានានេះ គឺមានសម្រាប់តែប្រភេទស្រូវ៥ ប្រភេទប៉ុណ្ណោះ។