ចាន់ មង្គល

Articles by author ចាន់ មង្គល

Huawei ធ្លាក់ចុះ ការលក់ ៤០ ភាគរយ ក្នុងទីផ្សារក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីមានរឿងជាមួយអាមេរិក

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីនេះ ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងស៊ិនជិន ប្រទេសចិនថា ក្រុមហ៊ុនខ្លួនបានធ្លាក់ចុះការលក់ប្រមាណ ៤០ ភាគរយ តាំងពីពេល សហរដ្ឋអាមេរិកគំរាមដាក់ក្រុមហ៊ុននេះចូលក្នុងបញ្ចីខ្មៅ។ ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលHuawei ក៏បានព្រមានដែរថា ក្រុមហ៊ុន នឹងកាត់បន្ថយផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឈមនឹងសម្ពាធពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក។