ចាន់ មង្គល

Articles by author ចាន់ មង្គល

ទំនប់វារីអគ្គិសនី សេសានក្រោម ២ នឹងជួយឲ្យតម្លៃអគ្គិសនីកម្ពុជា អាចប្រកួតប្រជែងបាន កម្រិតណា?

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
បើនិយាយដល់ កត្តាប្រឈមក្នុងវិស័យផលិតកែច្នៃនៅកម្ពុជា តម្លៃថាមពលអគ្គិសនី គឺជាចំណុចក្ដៅមួយ ក្នុងចំណោមចំណុចក្ដៅជាច្រើនផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានអ្នកជំនួញ និងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនតែងតែលើកឡើងជារឿយៗ។ ពិតណាស់ បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន ដូចជា វៀតណាម ថៃ មីយ៉ាន់ម៉ា និងបង់ក្លាដេសជាដើម តម្លៃថាមពលអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជា បច្ចុប្បន្ននេះ នៅតែមានខ្ពស់ជាងប្រទេសទាំងនោះឆ្ងាយណាស់។