ពេជ្រ ខេមរា

Articles by author ពេជ្រ ខេមរា

អ្នក​ជំនួញ​វ័យ​ក្មេង​ប្រាប់គន្លឹះ១0​ចំណុច​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អាជីវកម្ម​បើក​ទ្វារ​បាន​យូរ

ដោយ​ ពេជ្រ ខេមរា
ការបើក​អាជីវកម្ម​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល ប៉ុន្តែ ការ​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​ឲ្យ​បន្ត​បើក​ទ្វារ​បាន​យូរ​អង្វែង មិន​មែន​ជា​ការ​ងាយ​ស្រួល​ប៉ុន្មាន​ទេ។ នៅ​ពេល​អាជីវកម្ម ចាប់​ផ្តើម​បើក​ភ្លាម បញ្ហា​រាប់​ពាន់​ជំពូក បាន​ក្លាយ​ជា​លំហាត់​រត់​មក​រក​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម ដើម្បី​ឲ្យ​ធ្វើការ​ដោះ​ស្រាយ។ ប្រសិន​បើ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម គ្មាន​សមត្ថភាព​ដោះស្រាយ​នោះ​ទេ នោះ​អាជីវកម្ម​ដែល​ទើប​បើក​ថ្មី​ថ្មោង នឹង​បិទ​ទ្វារ​ជា​មិន​ខាន​ឡើយ។