សូរ ចាន់ណា

Articles by author សូរ ចាន់ណា

Smart ប្រកាស​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​ថ្មី​ថ្មោង​ ៣ ដែល​ទទួល​បាន​ទុន​៥​លាន​ដុល្លារ

ដោយ​ សូរ ចាន់ណា
ក្រុមហ៊ុន​ថ្មី​ថ្មោង​ចំនួន​៣ ត្រូវ​បាន​គណៈកម្មការ​វិនិយោគ​របស់​មូលនិធិ​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ឌីជីថល​របស់​ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ជ្រើសរើស​យក​ក្នុង​ចំណោម​ក្រុមហ៊ុន​ជា​ច្រើន​ដែល​បាន​ដាក់​ពាក្យ។ ក្រុមហ៊ុន​ជ័យ​លាភី​​ទាំង៣ ដែល​ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់​វិនិយោគ​សរុប ៥​លាន​ដុល្លារ​ពី​មូលនិធិ​នេះ រួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន «ជូន​អ្នក» ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​ដំណោះស្រាយ​វិស័យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ធនាគារ «មរកត ថេកណូឡូជី» និង​ក្រុមហ៊ុន​ជំនាញ​ផ្នែក​បោះពុម្ព​បែប 3D «Aniwaa»។