ទេសចរណ៍

Articles by category ទេសចរណ៍

អ្នកជំនាញថា ការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាជាតួនាទីរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ការផ្សព្វផ្សាយអាចចាត់ទុកជាវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ ក៏ដូចជាឲ្យពិភពលោកស្គាល់ពីគោលដៅរបស់កម្ពុជា។ កត្តានេះហើយបានជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាត្រូវចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ និងជួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលដៅទេសចរណ៍របស់ខ្លួន។