ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

តើវិស័យសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដែលកម្ពុជាចង់ឲ្យឥណ្ឌាចូលមកវិនិយោគ?

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
កិច្ចប្រជុំធុរកិច្ច India-CLMV លើកទី៥ ដែលកម្ពុជា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់នៅថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភានេះ ខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បានអះអាងថា ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃកិច្ចប្រជុំលើកនេះ កម្ពុជា ហាក់មានពន្លឺកាន់តែខ្លាំងជាងមុន ក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគពីប្រទេសឥណ្ឌា ពិសេសនៅលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់កម្ពុជា។