ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

ចូលដល់​ខែមករា​ឆ្នាំនេះ តម្លៃជ័រ​កៅស៊ូ​ក្រែប ចាប់​ផ្ដើម​រអិល​ធ្លាក់ចុះ​តម្លៃ!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
តម្លៃ​ជ័រកៅ​ស៊ូក្រែប នៅដើម​ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ហាក់បី​ដូចជា​បង្ហាញនូវ​សញ្ញាធ្លាក់​ចុះគួរ​ឲ្យកត់​សម្គាល់ បើធៀប​នឹងតម្លៃកៅ​ស៊ូកាលពី​ឆ្នាំដើម​មុន។ ជាក់ស្តែង នៅ​ក្នុង​ខែមករា ដើមឆ្នាំ ២០១៨នេះ តម្លៃជ័រកៅ​ស៊ូក្រែប មាន​ជាមធ្យម​ប្រមាណ​ជាង ១,៤០០ ដុល្លារ​អាមេរិក​តែប៉ុណ្ណោះ តម្លៃនេះ​បានធ្លាក់ចុះ​ប្រមាណជាង​៤០០ ដុល្លារអាមេរិក ធៀបនឹង​អំឡុង​ពេល​ដូចគ្នា​កាល​ពី ឆ្នាំ ២០១៧ កន្លងទៅ ដែលមាន​ជិត២០០០ដុល្លារ​អាមេរិក​ ក្នុងមួយតោន។ នេះបើ​តាម​របាយការណ៍​ថ្មីចុងក្រោយ​មួយ ពីអគ្គនាយកដ្ឋាន​កៅស៊ូ ដែលបាន​ចេញផ្សាយកាល​ពីពេលថ្មីៗនេះ។​